We plan events for visitor to enjoy every season.
Managemant center for KOKONOE “YUME” OTSURIHASHI
1208, Tano, Oaza, Kokonoe-machi, Kusu-gun, Oita, 879-4911, TEL +81 973 (73) 3800
© 2007 KOKONOE YUME OTURIHASHI All Rights Reserved.